De gezondheidszorg is een sector die enorm kan profiteren van CRM-software. Patiënten moeten op een juiste wijze behandeld worden en er moet goede communicatie zijn. De gezondheid en het welzijn van de patient staat centraal. Daarom willen we de rol van CRM-software onder de loep nemen voor de zorgsector en hoe een CRM-systeem kan helpen om de zorg te verbeteren.

CRM-software voor de zorgsector

In de zorg is CRM net even wat anders dan wat in de normale marketingwereld wordt bedoeld, ook al blijft het basisidee hetzelfde. Echter kan een CRM-systeem voor de zorg eenvoudig worden gekoppeld aan andere systemen die een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg. Zo kunnen gegevens automatisch uit systemen van het laboratorium worden gehaald. Daarnaast wordt een verwijzing van patiënten van de ene instelling naar de andere ondersteund door de software. Dat komt omdat een groot deel van de patiënten wordt doorwezen door andere zorgorganisaties.

Databescherming in de gezondheidszorg

In de zorgsector worden er enorm hoge eisen gesteld aan gegevensbescherming. CRM-systemen die speciaal gemaakt zijn voor de zorgsector slaan zeer gevoelige patiëntgegevens op en beheren deze. De gegevens moeten ten koste van alles worden beschermd. CRM-systemen die gemaakt zijn voor de zorgsector voldoen standaard aan deze eisen. Een zorginstelling die op zoek is naar een passend systeem moet daarom zich in het selectieproces richten op branchespecifieke systemen. Daarnaast moeten zorginstellingen altijd gedetailleerde specificaties opstellen. Hierin staan alle belangrijke eisen voor een geschikt systeem. Het dient als een belangrijke basis in het besluitvormingsproces; maar ook aan de leveranciers- en klantzijde.

Het digitale patiëntendossier

Het digitale patiëntendossier, oftewel DPD, is een belangrijk hulpmiddel in de zorg. Een medisch dossier bevat alle belangrijke informatie over een patiënt en zijn medische geschiedenis die medische professionals nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen en hun beroep ten volle uit te oefenen. Patiëntendossiers kunnen in principe ook analoog worden bijgehouden. Het probleem hier is echter de administratieve inspanning. Enerzijds bemoeilijkt de analoge administratie het efficiënt uitwisselen van gegevens en informatie van instelling tot instelling. Het kan ertoe leiden dat verschillende instellingen verschillende informatie hebben. Tegelijkertijd maakt analoge administratie het moeilijk om belangrijke informatie snel terug te vinden. Daarom wordt het gebruik van het digitale patiëntendossier aanbevolen. Dankzij marketing automation binnen een CRM-systeem kan dit worden geïntegreerd in praktijksoftware zodat medewerkers gebruik kunnen maken van een centraal systeem.

Het afsprakenbeheer

Afsprakenbeheer is een van de belangrijkste administratieve taken in de zorg. Hierdoor is een optimale benutting gegarandeerd. Dit voorkomt ook vermijdbare lange wachttijden. Dit zorgt er weer voor dat ongenoegen bij patiënten wordt voorkomen. Een betere patiënttevredenheid leidt op zijn beurt tot een hogere patiëntloyaliteit. Daarom zou een centraal, digitaal afsprakenbeheer een integraal onderdeel moeten zijn van elke praktijksoftware. Zo kunnen alle medewerkers met dezelfde gegevens in hetzelfde systeem werken. Discrepanties en organisatorische uitdagingen worden zo zoveel mogelijk beperkt.

Op zoek naar de juiste leverancier

De CRM-markt is groot en divers. Daardoor is het zoeken naar een juist CRM-systeem niet gemakkelijk. Er zijn zoveel CRM-leveranciers dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom willen wij een leverancier uitlichten, zodat u een beter idee heeft wat u kan verwachten. Het systeem Promis van Magic Benelux zorgt voor een stabiele basis binnen uw bedrijfssoftware. Magic Benelux brengt u gemak door low code bedrijfssoftware.